E-podręczniki w wersji beta

Zapraszam do testowania e-podręczników, tych które są już gotowe

Projekt zmiany rozporządzenia MEN w sprawie programów i podręczników.

Wszystko o elearningu:Zachęcam do zapoznania się z projektem rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18.07.2011 r. w sprawie dopuszczania do użytku w szkole programów wychowania przedszkolnego i programów nauczania oraz dopuszczania do użytku szkolnego podręczników, a także uzasadnienia do tego rozporządzenia.
Czytamy tam m. innymi:
"Celem nowelizacji rozporządzenia w pierwszym rzędzie jest wprowadzenie zmian w zasadach dopuszczania do użytku szkolnego podręczników polegających na wprowadzeniu obowiązku opracowywania podręcznika w dwóch formach, tj. tradycyjnej (papierowej) oraz w formie elektronicznej lub tylko elektronicznej".
W Edunews pojawił się artykuł pt: Wszystkie podręczniki obowiązkowo z wersją elektroniczną - zachęcam do przeczytania.
Natomiast lekturą obowiązkową powinno być poznanie raportu E-podręczniki w Polsce.

Zachęcam także do poznania opinii Koalicji Otwartej Edukacji na temat epodręczników.

Do pobrania Raport e-podręczniki w Polsce.

Przewodnik "Funkcje i struktura oraz język podręczników do kształcenia zawodowego"

Edukacyjne tsunami od Apple?